Privacyverklaring

Dierenkliniek Lussing gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dierenkliniek Lussing deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Dierenkliniek Lussing bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dierenkliniek Lussing houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Dierenkliniek Lussing   vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Dierenkliniek Lussing informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dierenkliniek Lussing informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Dierenkliniek Lussing informeert cliënten indien Dierenkliniek Lussing bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

dierenarts recensies
Call Now Button